söýgetlemek işlik

  1. Söýget bilen berkitmek, söýget, direg diremek.

  2. Ýardam bermek, kömek etmek, goldamak.

    • Göroglyny söýgetläp, haremhanadan alyp çykdylar. («Görogly» eposy)