söýenmek işlik

  1. Bir zada direlip durmak, söýeg bolmak, ýaplanmak.

    • Ol piline söýenip duran ýetginjek ýigidiň ýanyna golaý bardy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  2. Göçme manyda Birine daýanmak, birini arka edinmek.