söýenişmek işlik

  1. Biri-biriňe söýenip durmak, bir ýere, tarapa ýaplanyşmak.

  2. Göçme manyda Biri-biriňe arkadaýanç bolmak, arkalaşmak.

    • Söýenişen ýykylmaz. (nakyl)