söýelmek işlik

  1. Bir ýere direlip, ýaplanylyp goýulmak, söýeg, paýa edilmek.

    • Içine sulfat gapgarylan kagyz haltalar biri-birlerine söýelip goýlupdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Arkadaýanç bolmak.