söýeşmek işlik

Birine bir zady söýemäge, diremäge kömekleşmek.