sähet

Dini söz Bir işi başlamak amatly diýlip hasaplanylýan gün, wagt, pursat.

  • Nabat baý, indi biziň sähedimizi hem belläp ber! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sähet - sähedi.