ruhsuz sypat

[ru:hsuz]

Ruhdan düşen, keýpi gaçan.

  • Ol ruhsuzdy, ebti düşükdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)