ruhlanmak işlik

[ru:hlanmak]

Keýpi göterilmek, ruhy göterilmek ylham almak, janlanmak.

  • Meni zähmetim, senetim gün-günden ruhlandyrýardy. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

  • Goý esgerler joşsun hem-de ruhlansyn. (Şekspir, Otello)