ruhlandyryjy

[ru:hlandyryjy]

Ylham beriji, ruhuny göteriji, kuwwat beriji.

  • Biz I. W. Muçuriniň ruhlandyryjy göreldesine eýermek bilen, mähriban watanymyzy çarbaglyga öwürmek ugrunda zähmet çekeris. («Sowet Türkmenistany» gazeti)