rugsatsyz rug‧sat‧syz sypat

Rugsat alman, soraşman, soragsyz, birugsat, ygtyýarsyz.

  • Şofýor öň bir gezek bir ýere rugsatsyz gidip. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Çerkez rugsatsyz gymyldap bilmez. («Sowet edebiýaty» žurnaly)