rezonans

 1. Ses tolkunlarynyň bir tekizlige degip yzyna gaýdanda öňküsinden has gatalmagy, sesiň ýaňlanmagy.

 2. Göçme manyda Bir wakanyň il arasyna çalt ýaýramagy.


Duş gelýän formalary
 • rezonansa
 • rezonansda
 • rezonansdaky
 • rezonanslar
 • rezonanslardan
 • rezonanslarynyň
 • rezonanslaryň
 • rezonansly
 • rezonansy
 • rezonansydyr
 • rezonansyna
 • rezonansyny
 • rezonansynyň
 • rezonansyň