rezidensiýa

Hökümetiň döwlet başlyklarynyň ýokary wezipeli adamlaryň bolýan ýeri.

  • Hanyň tomusky rezidensiýasyna tarap öwrülenden, ilkinji garawul postlary olaryň öňlerini kesdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • rezidensiýalarynyň
  • rezidensiýasy
  • rezidensiýasyna
  • rezidensiýasynda
  • rezidensiýasyndan
  • rezidensiýasyny
  • rezidensiýasynyň