reproduktor

Radio gepleşiklerini sesli alyp eşitdirýän gural.

  • Klubuň depesinde oturdylan uly reproduktordan aýdymyň owazy ýaňlanýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Uzakdan reproduktoryň güwwüldisi eşidilýär.