rentgenologiýa

Medisinanyň rentgen şöhlelerini we olaryň kesel bejermekde ulanylyşlaryny öwrenýän bölümi.

  • Inçekesele garşy göreşmekde rentgenologiýa aýratyn ähmiýete eýe boldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)