rentgenografiýa

  1. Rentgen şöhleleriniň kömegi bilen jisimi öwrenmekligiň usuly hakyndaky ylym.

  2. Rentgen şöhleleriniň kömegi bilen dury bolmadyk predmetleriň iç gurluşyny surata alyş.