rejeletmek re‧je‧let‧mek işlik

  1. Rejeli etdirmek, rejeli goýdurmak, tertibe saldyrmak.

  2. Gelşik berdirmek, taraşlatmak, endiganlatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem rejeletmek - rejeledýär, rejeleder, rejeledipdir.


Duş gelýän formalary
  • rejeletmek