rejelenmek re‧je‧len‧mek işlik

  1. Tertibe salynmak, jaýlaşykly ýerleşdirilmek, ýerbe-ýer edilip goýulmak.

    • Her hili rezinden edilen oýnawaçlar rejelenip goýlupdyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Gelşik berilmek, taraşlanmak, endiganlanmak.


Duş gelýän formalary
  • rejelenen
  • rejelenip
  • rejelenipdir
  • rejelenmegi
  • rejelenmegini
  • rejelenýär