rejeleşmek re‧je‧leş‧mek işlik

  1. Rejelemäge kömekleşmek, rejeli goýuşmak, tertibe salyşmak.

  2. Gelşik bermäge kömek etmek, taraşlaşmak, endiganlaşmak.


Duş gelýän formalary
  • rejeleşmegine