rehimsizlik re‧him‧siz‧lik at

Doňýüreklik, birehimlik, zalymlyk, şepagatsyzlyk.

 • Ol halkyň bähbitlerine hyzmat edýär, kemçilikleri we ýalňyşlary aç-açan hem de rehimsizlik bilen ýüze çykarýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem rehimsizlik - rehimsizligi.


Duş gelýän formalary
 • rehimsizlige
 • rehimsizligem
 • rehimsizligi
 • rehimsizligine
 • rehimsizligini
 • rehimsizliginiň
 • rehimsizligiň
 • rehimsizligiňden
 • rehimsizlikden
 • rehimsizlikler
 • rehimsizliklerden