rehimsiz sypat

Hiç zada rehimi gelmeýän doň ýürek, zalym, birehim, şepagatsyz.

  • Gardaşlar! Siz ganymlary rehimsiz uruň! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Onda gelnen anyk netijä görä, ol Gulluhana rehimsiz daraşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)