rehimsiz re‧him‧siz sypat

Hiç zada rehimi gelmeýän doň ýürek, zalym, birehim, şepagatsyz.

 • Gardaşlar! Siz ganymlary rehimsiz uruň! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Onda gelnen anyk netijä görä, ol Gulluhana rehimsiz daraşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • rehimsizdigini
 • rehimsizler
 • rehimsizlige
 • rehimsizligem
 • rehimsizligi
 • rehimsizligine
 • rehimsizligini
 • rehimsizliginiň
 • rehimsizligiň
 • rehimsizligiňden
 • rehimsizlik
 • rehimsizlikden