reglan reg‧lan

  1. Ýeň bilen omuz tutuş, bitewi edilip biçilen biçim (palto, köýnek we ş. m.).

    • Reglan biçimli palto.

  2. Şol biçimde biçilen palto, kurtka we ş. m.

    • Ol özüniň reglanyny süýräp, sähranyň içi bilen ädimläp ugrady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Men ýazyna reglen plaş geýýärin.


Duş gelýän formalary
  • reglanyny