reglamentirlemek reg‧la‧men‧tir‧le‧mek işlik

Reglamente boýun egmek, ýörite çykarylan karara boýun egmek.


Duş gelýän formalary
  • reglamentirleýän