redaktirlemek işlik

  1. Tekst çapa taýýarlananda, oň barlap düzetmek.

    • Makalany redaktirläp gutarmak.

    • Golýazmany redaktirlemek.

  2. Redaktorlyk etmek, bir zadyň çap edilmegine ýolbaşçylyk etmek.

    • Lenin ilkinji bolşewistik gazet bolan «Nowaýa Žizn» gazetini redaktirleýärdi. (SSSR taryhy)