redaktirlemek re‧dak‧tir‧le‧mek işlik

 1. Tekst çapa taýýarlananda, öň barlap düzetmek.

  • Makalany redaktirläp gutarmak.

  • Golýazmany redaktirlemek.

 2. Redaktorlyk etmek, bir zadyň çap edilmegine ýolbaşçylyk etmek.

  • Lenin ilkinji bolşewistik gazet bolan «Nowaýa Žizn» gazetini redaktirleýärdi. (SSSR taryhy)


Duş gelýän formalary
 • redaktirledim
 • redaktirleme
 • redaktirlemegi
 • redaktirlemegiň
 • redaktirlemek
 • redaktirlemekde
 • redaktirlemekden
 • redaktirlemeleri
 • redaktirlemäge
 • redaktirleýän
 • redaktirleýäniň
 • redaktirleýärdi
 • redaktirlän
 • redaktirlänini
 • redaktirläp
 • redaktirläpdi
 • redaktirlär