redaksiýa

  1. Çapa taýýarlamak üçin biri tarapyndan işlenip düzedilen tekst.

    • Kitap Berdiýewiň redaksiýasy bilen çap edildi.

  2. Redaktorlar kollektiwi, şonuň ýaly-da neşirýatyň golýazmalary çapa taýýarlaýan bölümi.

  3. Neşirler çapa taýýarlanylýan, redaktirlenýär jaý.