redaksiýa re‧dak‧si‧ýa

 1. Çapa taýýarlamak üçin biri tarapyndan işlenip düzedilen tekst.

  • Kitap Berdiýewiň redaksiýasy bilen çap edildi.

 2. Redaktorlar kollektiwi, şonuň ýaly-da neşirýatyň golýazmalary çapa taýýarlaýan bölümi.

 3. Neşirler çapa taýýarlanylýan, redaktirlenýär jaý.


Duş gelýän formalary
 • redaksiýada
 • redaksiýadaky
 • redaksiýadan
 • redaksiýalar
 • redaksiýalara
 • redaksiýalarda
 • redaksiýalardaky
 • redaksiýalardan
 • redaksiýalary
 • redaksiýalaryna
 • redaksiýalarynda
 • redaksiýalaryndaky
 • redaksiýalaryndan
 • redaksiýalaryny
 • redaksiýalarynyň
 • redaksiýalaryň
 • redaksiýam
 • redaksiýamyz
 • redaksiýamyza
 • redaksiýamyzdan
 • redaksiýany
 • redaksiýanyň
 • redaksiýasy
 • redaksiýasyna
 • redaksiýasynda
 • redaksiýasyndan
 • redaksiýasyny
 • redaksiýasynyň
 • redaksiýaň
 • redaksiýaňyz