realist

Realizmiň tarapdary, realizmi dowam etdiriji.

  • Gogoly «täze döwrüň beýik realist» diýip atlandyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)