reaksioner reak‧sio‧ner

Progresiň ganym duşmany, reaksion syýasatyň tarapdary.

  • Gogol Sobawewiçiň obrazynda açgöz, ýolujy kulagyň we reaksioneriň tipini uly çeperçilik bilen möhürledi. (N. W. Gogol, Eserler)


Duş gelýän formalary
  • reaksioneriň
  • reaksionerleriniň