reaksiýa reak‧si‧ýa 1

Syýasy termin Rewolýusion herekete we her hili progrese garşy göreş etmek ýoly bilen, köne düzgüni dikeltmäge çalyşýan syýasy hökümdarlyk režimi, syýasaty.

 • Öňdebaryjy rus akyldarlary hökümetiň rehimsiz repressiýalaryna garamazdan, reaksiýa garşy göreş alyp barýardylar. (N. W. Gogol, Eserler)

 • Dumly-duşdan hyjuwly şygarlar ýaňlandy: -- Ýok bolsun reaksiýa! Ýok bolsun Ahmedi! (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

reaksiýa reak‧si‧ýa 2

Himiýa Jisimler arasyndaky garşylykly himiki aragatnaşyk.

 • Birleşme reaksiýasy.

 • Himiki reaksiýalar.


Duş gelýän formalary
 • reaksiýada
 • reaksiýadaky
 • reaksiýadan
 • reaksiýadyr
 • reaksiýalar
 • reaksiýalar-da
 • reaksiýalara
 • reaksiýalarda
 • reaksiýalardan
 • reaksiýalary
 • reaksiýalaryna
 • reaksiýalarynda
 • reaksiýalaryndaky
 • reaksiýalaryndan
 • reaksiýalaryny
 • reaksiýalarynyň
 • reaksiýalaryň
 • reaksiýaly
 • reaksiýalydyr
 • reaksiýany
 • reaksiýanyň
 • reaksiýasy
 • reaksiýasydyr
 • reaksiýasyna
 • reaksiýasynda
 • reaksiýasyndan
 • reaksiýasyny
 • reaksiýasynyň
 • reaksiýaň