režissýorlyk re‧žiss‧ýor‧lyk

Režissýoryň işi režissýoryň käri.

  • Režissýorlyk sungaty.

  • Oýna režissýorlyk etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem režissýorlyk - režissýorlygy.