reňklemek işlik

Reňk çalmak, reňk bilen ýüzüni örtmek, boýamak.

  • Gapylaryň ownuk-uşak ýerini reňklemeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Biz jaýymyzyň reňklemek, suwamak işlerini özbaşdak amala aşyrýarys.