reýka

Geodeziýa Iki nokadyň beýikligini takyklamak üçin niwelirleme işinde ulanylýan, ýüzi bellikli, insizje agaç, tagta.

  • Ştogyň deşiginden näçe suw akyp geçýänligini bilmeklik suw ölçeýji reýka arkaly amala aşyrylýar. (F. G. Sewostýanow, Türkmenistanda Gowaçalaryň Suwarylyşy)