reýd1

Deňizçilik Portda, deňiz kenarynda we ş. m. gämileriň durmagy üçin amatly bolan suw giňişligi.

  • «Kooperasiýa» birnäçe gün nobata garaşyp, reýde durýardy. («Mydam Taýýar» gazeti)

reýd2

  1. Atly goşunyň ýa-da partizan otrýadlarynyň duşmanyň tylyna daramagy.

  2. Jemgyýetçilik guramalarynyň tabşyrygy boýunça aktiwistleriň duýdansyzlykda geçirýän jemgyýetçilik barlagy.

    • Komsomol guramalary ýaşlaryň reýdini düzsün we olary ýygnasyn. («Sowet Türkmenistany» gazeti)