razylyk ra‧zy‧lyk

[ra:zy:lyk]

 1. Bir zada razy bolmaklyk, bir pikire goşulmaklyk, makul görüjilik ylalaşyk.

  • Ol barada uçilişçäniň direksiýasyndan razylyk aldy. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Aşyr, dymmak-razylyk alamaty diýip düşündi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men oňa razylygym bilen gelýänimi beýan edeýin. («Görogly» eposy)

 2. Göwni hoşluk, minnetdarlyk.

  • Oňat edipsiň! -- diýip, ondan razylygyny bildirýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem razylyk - razylygy.


Duş gelýän formalary
 • razylyga
 • razylygy
 • razylygym
 • razylygyna
 • razylygynda
 • razylygyndan
 • razylygyny
 • razylygynyň
 • razylygyň
 • razylygyňyz
 • razylykdyr
 • razylyklary
 • razylykly
 • razylyksyz