razylaşmak ra‧zy‧laş‧mak işlik

[ra:zy:laşmak]

 1. Bir zada razylyk bermek, razy bolmak, makul bilmek, bir pikire goşulmak, ylalaşmak.

  • Gadam jan, razylaş, balam, razylaş! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

 2. Hoşlaşmak.

  • Kentli öljegine gözi ýetende oglan-uşaklary bilen razylaşmaga başlapdyr. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • razylaşaly
 • razylaşamok
 • razylaşan
 • razylaşanda
 • razylaşandygyna
 • razylaşandygyny
 • razylaşanok
 • razylaşansoň
 • razylaşanynda
 • razylaşarlar
 • razylaşarmy
 • razylaşaýjak
 • razylaşaýyn
 • razylaşdy
 • razylaşdyk
 • razylaşdylar
 • razylaşdym
 • razylaşjak
 • razylaşjakdyr
 • razylaşma
 • razylaşmady
 • razylaşmadyk
 • razylaşmadylar
 • razylaşmaga
 • razylaşmagy
 • razylaşmak
 • razylaşmakdan
 • razylaşmaklaryna
 • razylaşmaklygy
 • razylaşmaklyk
 • razylaşmalary
 • razylaşmaly
 • razylaşman
 • razylaşmandyr
 • razylaşmanyň
 • razylaşmasa
 • razylaşmasak
 • razylaşmasaň
 • razylaşmazlygyň
 • razylaşmazlyk
 • razylaşmazmy
 • razylaşmaýan
 • razylaşmaýandygyny
 • razylaşmaýanlar
 • razylaşmaýanlaryň
 • razylaşmaýanlygyň
 • razylaşmaýar
 • razylaşsa
 • razylaşsa-da
 • razylaşsalar
 • razylaşyp
 • razylaşypdy
 • razylaşypdylar
 • razylaşypdyr
 • razylaşypdyrlar
 • razylaşýan
 • razylaşýandygyny
 • razylaşýar
 • razylaşýar-da
 • razylaşýarlar
 • razylaşýaryn