razylaşmak işlik

[ra:zy:laşmak]

  1. Bir zada razylyk bermek, razy bolmak, makul bilmek, bir pikire goşulmak, ylalaşmak.

    • Gadam jan, razylaş, balam, razylaş! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan Ogly)

  2. Hoşlaşmak.

    • Kentli öljegine gözi ýetende oglan-uşaklary bilen razylaşmaga başlapdyr. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)