ram ram

[ra:m]

Werdiş, endik, het, ýagdaý.

 • Gep-gürrüňler ýatyşdy hemme gürrüňçilik öňki ramyna geçdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • rama
 • ramady
 • ramadyk
 • ramam
 • ramda
 • ramlarda
 • ramlarynyň
 • ramly
 • ramlygy
 • ramlyk
 • ramlylygy
 • ramlylyk
 • ramsyzdyr
 • ramy
 • ramyna
 • ramyny
 • ramynyň
 • ramyň