rahit ra‧hit

Organizmdäki hek duzlarynyň ýetmezçilik etmegi zerarly süňkleri normal ýagdaýda ösdürmeýän çaga keseli, iglemek keseli, göýdüklik keseli.


Duş gelýän formalary
  • rahiti
  • rahitiň
  • rahitli