rahit

Organizmdäki hek duzlarynyň ýetmezçilik etmegi zerarly süňkleri normal ýagdaýda ösdürmeýän çaga keseli, iglemek keseli, göýdüklik keseli.