radiotolkun ra‧dio‧tol‧kun

Radio gepleşikleri alyp eşitdirilende giňişlige ýaýraýan elektromagnit tolkuny.

  • Radiotolkunlaryň takmynan birnäçe kilometrden millimetre çenli uzynlykdaky tolkunlary bolýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • radiotolkunlar
  • radiotolkunlara
  • radiotolkunlardan
  • radiotolkunlary
  • radiotolkunlaryň