radiotolkun

Radio gepleşikleri alyp eşitdirilende giňişlige ýaýraýan elektromagnit tolkuny.

  • Radiotolkunlaryň takmynan birnäçe kilometrden millimetre çenli uzynlykdaky tolkunlary bolýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)