radiosignal ra‧dio‧sig‧nal

Radio üsti bilen berilýän signallar, radio signaly.

  • Radiolokator giňişlige radiosignallar goýberýär. (E. L. Krinow, Asman daşlary)


Duş gelýän formalary
  • radiosignallar
  • radiosignallaryň