radiosignal

Radio üsti bilen berilýän signallar, radio signaly.

  • Radiolokator giňişlige radiosignallar goýberýär. (E. L. Krinow, Asman Daşlary)