radiopelengator ra‧dio‧pe‧len‧ga‧tor

Şertli signallar berýän radiostansiýanyň ýerini onuň niredeligini elektromagnit tolkunlarynyň kömegi bilen takyklaýan abzal.