radiopelengator

Şertli signallar berýän radiostansiýanyň ýerini onuň niredelegini elektromagnit tolkunlarynyň kömegi bilen takyklaýan abzal.