radiopelengator

Şertli signallar berýän radiostansiýanyň ýerini onuň niredeligini elektromagnit tolkunlarynyň kömegi bilen takyklaýan abzal.