radioaktiw

Himiýa Şöhle ýaýratmak bilen öz-özünden başga himiki elementlere dargamaklyk ukyby bolan.

  • Bu keselleriň radioaktiw tozanyndan ýokuşan kesellerdigi aýdyň zatdyr. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)