radioaktiw ra‧dio‧ak‧tiw

Himiýa Şöhle ýaýratmak bilen öz-özünden başga himiki elementlere dargamaklyk ukyby bolan.

  • Bu keselleriň radioaktiw tozanyndan ýokuşan kesellerdigi aýdyň zatdyr. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • radioaktiwdir
  • radioaktiwlige
  • radioaktiwligi
  • radioaktiwliginiň
  • radioaktiwligiň
  • radioaktiwlik
  • radioaktiwliligi
  • radioaktiwlilik