radio ra‧dio

 1. Ýörite stansiýalar arkaly sesleri we bellikleri elektromagnit tolkunynyň kömegi bilen aradaşlyga simsiz bermek hem-de kabul etmek usuly.

  • Radio bilen telegramyma ibermek.

 2. Şol usul bilen ses tutýan abzal.

  • Düşekleri gözel haly, Radiosy dutar çalýar. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Şu gün jaýymyza radio geçirdik.

 3. Şol usul bilen alnyp eşitdirilýän gepleşik.

  • Ýazly radio diňläp oturan ekeni. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • radio-da
 • radioda
 • radiodaky
 • radiodan
 • radiodanam
 • radiodyr
 • radiolary
 • radiolarynyň
 • radiomyzyň
 • radiony
 • radionyň
 • radiosy
 • radiosyn
 • radiosyna
 • radiosynda
 • radiosyndaky
 • radiosyndan
 • radiosyny
 • radiosynyň
 • radioň