radio

 1. Ýörite stansiýalar arkaly sesleri we bellikleri elektromagnit tolkunynyň kömegi bilen aradaşlyga simsiz bermek hem-de kabul etmek usuly.

  • Radio bilen telegramyma ibermek.

 2. Şol usul bilen ses tutýan abzal.

  • Düşekleri gözel haly, Radiosy dutar çalýar. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Şu gün jaýymyza radio geçirdik.

 3. Şol usul bilen alnyp eşitdirilýän gepleşik.

  • Ýazly radio diňläp oturan ekeni. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)