radikalizm ra‧di‧ka‧lizm

  1. Syýasy termin Teoriýa we praktika meselelerini çözmekde düýpli, aýgytly çäreleriň ulanylmagy.

  2. Buržuaz döwletiniň bähbidini goraýan demokratik reformalary geçirmekligi talap edýän buržuaz ýa-da ownuk buržuaz syýasy akym.

    • Puşkiniň Pestel bilen gürrüňdeş bolmagynyň şahyryň syýasy radikalizminiň ösmegine täsir edendigi gümansyzdyr. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • radikalizminiň
  • radikalizmiň