rabfak rab‧fak

Rewolýusiýanyň ilkinji ýyllarynda: işçileri we daýhanlary ýokary mekdeplerde ok atmak üçin taýýarlaýan ýörite okuw jaýy, işçiler fakulteti.

  • Ol Aşgabatdaky rabfaga fizika mugallymy edilip bellendi. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem rabfak - rabfagy.


Duş gelýän formalary
  • rabfaga
  • rabfagyň
  • rabfakda