raýatlyk

[ra:ýatlyk]

Belli bir raýata degişlilik tabynlyk.

  • 19-asyryň başlarynda Abdal türkmenleri we beýleki türkmen taýpalary rus raýatlygyna kabil edilipdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem raýatlyk - raýatlygy.