röwüş

Könelişen söz Ýagdaý, görnüş, hal.

  • Ol her hili kyn pikiri, ruhuň iň inçe, elbermez jylawyny söz ýüpi bilen ajaýyp röwüşde çatýardy. (Aýbek, Nowaýy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem röwüş - röwşüm, röwşüň, röwşi.