pyzyşdyrmak işlik

Pyzyp, dürli tarapa dargatmak, pyzyp çalam-çaş etmek, eýläk-beýläk zyňyşdyryp goýbermek.

  • Ol eger-de aýaly gap-gajaklary ýygnamaga ýetişmese, olary stoluň üstün-den pyzyşdyryp goýberýär. (M. Gorkiý, Ene)

  • Tamdyr haçan boş dursa, seniň nobatyň şonda balar! -- diýip, onuň tamdyr odunyny aýagynyň tersi bilen pyzyşdyryp goýberdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • pyzyşdyrdy
  • pyzyşdyryp