pytratmak işlik

Her haýsyny bir tarapa dagadyp goýbermek, seçelendirip ýaýratmak, dargatmak.

  • Duşmanlaryň ýaşyryn höwürtgelerini yzarlap, tapyp pytradýardyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Okuwçylar dersi peliň içine endigan pytradyp dökdüler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pytratmak - pytradýar, pytradar, pytradypdyr.