pytramak işlik

Her haýsy bir tarapa dagap gitmek, ýazylyp gitmek, seçelenmek, ýaýramak.

  • Asmanda galan bulut hem pytrady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Şol ýerde pytrap ýatan iýmitlere we düňderilen sebetjige gözi düşdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)