pukaraçylyk

[pukara:çylyk]

seret pukaralyk

  • Gurban aganyň aýaly Jumagül köp pukaraçylygy başyndan geçiren daýaw, eli-aýagy işe gelşip duran garaýagzyň görmeklisidi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Oglum, pukaraçylykda aýyplaşmaweri! («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pukaraçylyk - pukaraçylygy.