pudarlanmak pu‧dar‧lan‧mak işlik

[pu:darlanmak]

Bölek-bölek edilmek, böleklenmek.

  • Öldürilen goýnuň eti pudarlanyp ýüpden asyldy.


Duş gelýän formalary
  • pudarlanan
  • pudarlanman
  • pudarlanyp