pudarlamak işlik

[pu:darlamak]

Bölek-bölek etmek, böleklere bölüşdirmek.

  • Aýnur eje öýde bişirip getiren towugyny pudarlaýança, Aýdurdy ikimiz ýuwa hem ýelmik ýygdyk. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)