pudarlamak pu‧dar‧la‧mak işlik

[pu:darlamak]

Bölek-bölek etmek, böleklere bölüşdirmek.

  • Aýnur eje öýde bişirip getiren towugyny pudarlaýança, Aýdurdy ikimiz ýuwa hem ýelmik ýygdyk. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
  • pudarlamaga
  • pudarlamagyň
  • pudarlamak
  • pudarlan
  • pudarlap
  • pudarlaýança
  • pudarlaýardylar